KEMA - HSH Stav, s.r.o.

REKONSTRUKCE, PRŮMYSLOVÉ PODLAHY, SANACE

HIDROSTOP 94
Jednokomponentní vodonepropustná hmota
 
Průmyslově připravená suchá směs na bázi cementu, křemenného přesně granulovaného písku a speciálních dodatků. Při přípravě dodáme pouze vodu. Vhodné pro izolaci bazénů, vodních nádrží, koupelen, sprchových koutů, sklepů před průsaky vlhkosti.
 • Dobrá zpracovatelnost
 • vodoodpudivost
 • mrazuvzdornost
 • nános na vlhký povrch

Technický list
Pytel 25kg
48 pytlů na paletě
pytel 15kg
spotřeba: ca. 3-4 kg/m2 na dva nátěry štětkou
HIDROSTOP 94 W
Jednokomponentní vodonepropustná hmota bílé barvy
 
Polymercementová vodotěsná hmota dekorativní bílé barvy. Pro horizontální i vertikální hydroizolační nátěry v bazénech a vodních nádržích, koupelnách a sprchových koutech, proti průsakům atmosférických i podzemních vod. Pro dodatečné izolace sklepních prostor.
 • Dobrá zpracovatelnost
 • vodoodpudivost
 • mrazuvzdornost
 • nános na vlhký povrch
 • dekorativní bílá barva

Technický list
NA OBJEDNÁVKU
Pytel 25kg
48 pytlů na paletě
spotřeba: ca. 3-4 kg/m2 na dva nátěry štětkou
HIDROSTOP ELASTIK
Dvoukomponentní trvale pružná vodotěsná hmota
 
Dvoukomponentní trvale pružná vodotěsná hmota, odolává pozitivnímu i negativnímu tlaku vody. Dokáže přemostit praskliny v podkladu. Pro hydroizolace balkonů a teras, bazénů a vodních nádrží, koupelen a sprchových koutů jako izolace pod obklady .Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
 • Dobrá zpracovatelnost
 • Přemostění prasklin do 2mm
 • Mrazuvzdornost
 • Nános na vlhký podklad

Technický list
A. Suchá směs20/kg v pytli
B. elastická disperze 8kg v plastu

17,5kg vědro plast,
(12,5kg suchá směs,
5kg elastická disperze v plastu )
spotřeba: ca. 3-4 kg/m2 na dva nátěry štětkou
HIDROSTOP DP
Vodotěsný disperzní nátěr
 
Jednokomponentní trvale pružná hmota na bázi polymerové disperze plniv a speciálních dodatků. HIDROSTOP DP je určen pro zhotovení ochranného vodotěsného nátěru pod dlažby a obklady v koupelnách, sprchových koutech, sanitárních prostorách apod.
Pro vnitřní použití. Při lepení keramiky na HIDROSTOP DP nutno použít vysoceflexibilní lepidlo, např. KEMAKOL FLEX 170, KEMAKOL SUPERFLEX 175 apod.
 • jednosložková hmota
 • jednoduchý nános válečkem
 • pro vnitní použití
 • izolace pod keramiku
20kg plastové vědro
spotřeba: 1,3 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1mm
HIDROSTOP
Dvoukomponentní vodotěsná hmota
 

Dvousložková polymercementová vodotěsná hmota, odolná pozitivnímu i negativnímu tlaku vody.
Složka A: Průmyslově připravená suchá směs jemného křemenného písku, portlandského cementu a speciálních dodatků.
Složka B: Polymerová disperze HIDROSTOP ACRYL. Pro ochranu před vlhkostí a vodou při izolaci bazénů a vodních nádrží, koupelen a sprchových koutů, pro dodatečné izolace sklepních vlhkých prostor.

 • Odolnost proti korozi
 • Dobrá zpracovatelnost
 • Mrazuvzdornost
 • Paropropustnost
 • Nános na vlhké podklady
 • Pro vnitřní i venkovní použití

Technický list
Prohlášení o shodě
Pytel 25kg
48 pytlů na paletě

plastové nádoby 10kg, 5kg, 1kg
spotřeba: ca. 3-4 kg/m2 na dva nátěry štětkou
HIDROSTOP ACRYL
Polymerová disperze
 
Polymerová disperze – tekutina mléčné barvy.
B komponenta pro přípravu dvoukomponentní polymercementové vodotěsné hmoty HIDROSTOP (VH, AN).
Plastové nádoby
10kg
5kg
1kg
spotřeba: 2l HIDROSTOP ACRYL emulze na 25 kg suché směsi
HIDROSTOP (VH, AN)
HIDROSTOP VH
Dvoukomponentní vodotěsná hmota pro izolace nádrží na pitnou vodu
 
Dvousložková polymercementová vodotěsná hmota, odolná pozitivnímu i negativnímu tlaku vody.
Složka A: Průmyslově připravená suchá směs jemného křemenného písku, portlandského cementu a speciálních dodatků.
Složka B: Polymerová disperze HIDROSTOP ACRYL. Pro ochranu před vlhkostí a vodou, při izolaci bazénů a vodních nádrží na pitnou vodu,koupelen a sprchových koutů.
 • Dobrá zpracovatelnost
 • Mrazuvzdornost
 • Paropropustnost
 • Nános na vlhké podklady
 • Pro vnitřní i venkovní použití
 • Neovlivňuje kvalitu pitné vody

Prohlášení o shodě
Technický list
Pytel 25kg
48 pytlů na paletě

plastové nádoby 10kg, 5kg, 1kg
spotřeba: ca. 3-4 kg/m2 na dva nátěry štětkou
HIDROSTOP AN
Dvoukomponentní korozivzdorná vodotěsná hmota
 
Dvousložková korozivzdorná polymercementová vodotěsná hmota, odolná pozitivnímu i negativnímu tlaku vody.
Složka A: Průmyslově připravená suchá směs jemného křemenného písku, portlandského cementu a speciálních dodatků.
Složka B: Polymerová disperze HIDROSTOP ACRYL. Pro hydroizolaci svislých i vodorovných vnitřních povrchů silážních jam, nádrží pro neutralizaci odpadních vod, pro izolace jímek a žump, betonových kanalizačních trub, sběrných jímek na tuky a oleje (LAPOL).
 • Odolnost proti naftě, topným olejům
 • Odolnost proti solím, detergentům a mořské vodě
 • Dobrá zpracovatelnost
 • Mrazuvzdornost
 • Paropropustnost
 • Nános na vlhké podklady
 • Pro vnitřní i venkovní použití

Technický list
Pytel 25kg
48 pytlů na paletě

plastové nádoby 10kg, 5kg, 1kg
spotřeba: ca. 3-4 kg/m2 na dva nátěry štětkou
HIDROSTOP PENETRAT
Vodotěsná penetrační hmota
 
Průmyslově připravená suchá směs na bázi cementu, přesně granulovaného křemenného písku a speciálních rekrystalizačních a penetračních dodatků. Při přípravě dodáme pouze vodu. HIDROSTOP PENETRAT má dvojí účinek:
 1. Okamžitý efekt – kapilárně aktivni chemické látky pronikají do pórů v podkladu,kde vytvářejí nerozpustné krystaly, které utěsní póry a kapiláry proti průniku kapalin.
 2. Bariérový efekt – vytvoří se pevná, vodonepropustná vrstva na povrchu ošetřené plochy.
HYDROSTOP PENETRAT je nejúčinnější trvalá izolace betonových povrchů, nových i poškozených. Doporučuje se k izolacím vodních nádrží a bazénů, pod dlažby v koupelnách a sprchových koutech. Pro dodatečné izolace stěn a podlah vlhkých sklepů.
 • 100% vodotěsnost
 • kapilární i bariérový účinek
 • izolace poškozených povrchů
 • nános na vlhký podklad
 • vnitřní i venkovní použití
 • mrazuvzdornost
 • paropropustnost
 • odolnost proti pozitivnímu i negativnímu tlaku
Pytel 25kg
48 pytlů na paletě
spotřeba: ca. 3-4 kg/m2 na dva nátěry štětkou(ca. 2mm tl.)
HIDROZAT
Rychletuhnoucí cementová malta
 

Cementová rychletuhnoucí malta s dobou tuhnutí ca. 4min., plné zatížení po 15 min.
Použití: pro montáž výkladních skříní, balkonového a schodišťového zábradlí, kotvení strojů, sloupů plotů a vrat, ústředního topení, opravy poškozených betonových prefabrikátů a zejména pro okamžité utěsnění průsaků vod v betonu. Těsnění ústí vrtů pro tepelná čerpadla.


 • neobsahuje chloridy
 • tuhne pod vodou
 • zastavuje aktivní průsaky vod
 • velmi rychle tuhne


Vhodné na zatmelení venkovní elektro-instalace. V mokrém stavu nezanechává "flek" pod fasádou, jak je tomu  při použití sádry.


Technický list
Prohlášení o shodě
Pytel 25kg
48 pytlů na paletě
krabice 5kg
6 krabic v kartonu
spotřeba: 2 kg pro vyplnění objemu 1litru
HIDROSTOP KIT
Cementový rychletuhnoucí tmel
 
Cementový rychletuhnoucí tmel, tuhne po ~20 minutách. Pro utěsnění prasklin a segregačních hnízd na povrchu betonu, pro vytvoření fabionu na styku svislých a vodorovných betonových ploch.
 • Rychlý náběh pevnosti
 • Neobsahuje chloridy
 • Tuhne pod vodou

Technický list
Pytel 25kg
48 pytlů na paletě
krabice 5kg
6 krabic v kartonu
spotřeba: 2 kg pro vyplnění objemu 1litru, ca. 2,5kg na 1bm fabionu
HYDROSEAL
Jednokomponentní asfalto-bentonitová mikroarmovaná hydroizolační stěrka.
 

Ideální pro izolaci základů.

Hydroseal je plnohodnotnou, moderní náhradou za asfaltové lepenky.

Je 6x odolnější proti protlačení či proražení oprotí klasickým lepenkám.

Lze na něj přímo štukovat či lepit dlažbu.

Aplikace na strop jako 3mm stěrka či jako nátěr (natřít min. 2x). 


Technický list
Bezpečnostní list
Prohlášení o shodě
36kg/1
10kg/1
3mm/m2 = 3kg

Krokova 2c, 783 71 Olomouc-Holice, Tel.: 585 150 548, fax.: 585 150 548, IČO: 25387880, DIČ: CZ25387880